Počasí                                     Doprava

Turistické zajímavosti                                     

  Rozhledna Horní les: výška 59 m, ochoz je ve výšce 38 m,  celková výška ochozu 803m nad mořem       

    

                                                                        

 

Bystřice nad Pernštejnem
Správní středisko oblasti, na město povýšeno 1588. Památkami je dnes barokní kostel sv. Vavřince, pozdně gotický kostel sv. Trojice na hřbitově, budova bývalé radnice z roku 1809 (dnes Vlastivědné muzeum s regionálními sbírkami) a památkově chráněné domy na náměstí. Masarykova socha od V. Makovského stojí před základní školou TGM. Z místních rodáků jsou nejznámější Izaiáš Cibulka, Antonín Boček, Mudr. František Veselý, Václav Jícha.

Aueršperk
Zřícenina nad říčkou Bystřicí s hlubokým příkopem, zbytkem věže a paláce.

Černvír
- původně románský kostelík se vzácnou výmalbou (pol.14.století) a dřevěný most z roku 1718.

Dalečín
- romantické zbytky hradu, opravený zámeček, gotický kostel sv. Jakuba s nástěnnými malbami ze 14. století

Dolní Rožinka
- letní sídlo Mitrovských, čtyřkřídlý zámek s anglickým parkem, v nedalekém lesíku egyptský obelisk a klasicistní kaple.

Doubravník
- pozdně gotický kostel Povýšení sv. Kříže s pernštejnskou hrobkou a řada dalších památek.

Pernštejn
- goticko-renesanční hrad, jeden z nejkrásnějších v republice, možnost prohlídky.

Pivonice
- kaple sv. Anny s restaurovanými rokokovými freskami, ideální východisko ke zříceninám Zubštejn, Pyšolec, Aueršperku.

Pyšolec
- další zřícenina nad přehradou Vír II. S polovinou válcové věže, třemi příkopy a dalšími zbytky opevnění.

Štěpánov nad Svratkou
- městečko v hlubokém údolí Svratky, bývalé středisko železářství, dodnes slévárna šedé litiny. V okolí umělecké odlitky. Farní kostel sv. Petra a Pavla u nás v ojedinělém kubistickém provedení (1924).

Vírská přehrada
- nádrž s třetí nejvyšší hrází u nás (76,5 m)

Vítochov
- kamenný kostel sv. Michala ze 13. století s kamennou křtitelnicí, oltářem a freskami z let 1330-1340. Cyrilometodějovská tradice.

Zubštejn
- mohutná, romantická zřícenina hradu, jednoho z nejrozlehlejších ve své době. Opředen spoustou pověstí.

 

                                                                                                   

      Další turistické zajímavosti